Rất chân thực, đúng kiểu Vịnh Xuân. Ae xem nhé!
https://www.youtube.com/watch?v=wNCJW387Gr4