Ông AD đánh rõ chán 🙂 được cái thấy cũng giống giống Vịnh Xuân rồi đấy