Cầm Nã thủ là một môn võ chuyên sử dụng lực từ bàn tay tới các ngón tay để tấn công đối phương. Trong tiếng Trung, Cầm có nghĩa là bắt giữ, Nã là kiểm soát;

Cầm Nã nghĩa là nghệ thuật bắt giữ, kiểm soát.