Có một số trận đánh của Vịnh Xuân Quyền, trong đó có các trận đánh lớn trong các giải MMAUFC, các bạn cùng xem:

[youtube-subscribe]

Không tuỳ vào môn võ nào mà quan trọng là người biết vận dụng. Nếu Vịnh Xuân có thể ra tay trước, đánh vào các yếu điểm trên đối phương thì có thể chiếm lấy cơ hội thắng và rồi cũng ngược lại. 😀

Quan trọng là ai nhanh hơn và nhanh như thế nào phải ko các bạn?