Đoạn clip ngắn này là trailer phim Diệp Vấn 1 năm 2008 do Nga (hoặc là do người Ý) dựng. Khá thú vị mặc dù cũng đã lâu rồi.