Có những điều suy nghĩ tưởng chừng như đơn giản, nhưng khi vào thực tế mới thấy được mức độ phức tạp của vấn đề. Nhiều lúc đánh không phải là tất cả… muốn đánh rồi cuối cùng tất sẽ bị đánh. Rồi lấy đường thẳng để chế ngự đường cong… Những triết lý đơn giản trong Vĩnh Xuân phải học nhiều mới ngộ ra được.

Video dưới đây là kĩ thuật tay trong Vĩnh Xuân do võ sư Nguyễn Ngọc Nội trực tiếp truyền đạt lại rất bổ ích. Chúc các bạn tập vui vẻ!