Video dưới đây là một cuộc giao lưu võ thuật giữa 2 trường phái Triệt Quyền Đạo và Vĩnh Xuân Quyền. Một buổi giao lưu võ thuật trên tinh thần trao đổi và học hỏi thêm để cùng tiến bộ.

Thế nhưng ở đây, mình không thấy sự học hỏi giao lưu trong mỗi đường quyền mà chỉ thấy có sự ăn thua, cay cú…, đức tính điềm đạm bị bỏ qua, chêm vào đó là sự hung hăng, hiếu thắng không đúng với tinh thần võ học.

Người ta nói lấy võ để rèn luyện bản thân, nhưng nhiều lúc cũng tự hỏi võ có làm tăng tính hung bạo tiềm ẩn trong mỗi con người không? Đó là 1 sự lựa chọn và sự lựa chọn đó, hay con đường đó dành riêng cho mỗi chúng ta.

Chúc các bạn có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.

Thân!