Đây là các động tác cơ bản của Vĩnh Xuân như đấm thẳng, ngửa tay, úp tay, cùi trỏ,… Chúc các bạn tập luyện vui vẻ!