Để các bạn dễ hình dung hơn, tại sao lại chọn luyện Vịnh Xuân Quyền cho việc tự vệ bản thân mời các bạn xem video dưới đây:

Theo Tiến sĩ Thomas Ngai trên trang “https://ultimatemartialarts.com.au/why-do-i-train-wing-chun/” chia sẻ:

I have been training in martial arts for many years and during this time I have seen many students come and go.

Our lifestyle is a very significant contributing factor to our health. I have been a doctor for 30 years. When a patient is found to have diseases like hypertension, diabetes, high cholesterol, or obesity, I always ask the patient to modify their lifestyle first before taking medication. Unfortunately most of the patients will choose to take medication. Dieting, maybe. Exercise – OH NO! Even if they unwillingly try to exercise, they soon will give up. Why? It is because they don’t have a good reason for exercise. When they are running on a treadmill, they think this is a punishment by their doctor because they are fat, or for having high blood pressure and cholesterol. These people start their exercise regime with a negative motivation. Surely no one can persevere any training with such negative feelings. In order to engage in training successfully, you need a good reason to start with. This means we need positive motivation.

If I ask my fellow students in the Wing Chun class their reason for training, some will say to learn self-defence to protect themselves and their loved ones, some want to earn the black belt, some want to have better health. These are all good, positive motivations for training. However martial arts training is a very long and hard journey. After a while, all of these good reasons will evaporate. You will find it becoming harder and harder to get out of the house to come train. Why? It is because there are some important elements missing from our good positive motivation. It is the joy and fun we get from learning Wing Chun.

For me, I am a person who loves to learn. I have found Wing Chun to be a valuable treasure. Even after my years of training, there is still so much waiting for me to explore and learn. I am always amazed at how the founders of Wing Chun developed such a system 300 years ago without much knowledge of anatomy and physiology, but accorded with the biomechanics of the human body. I must admit I feel so lucky, and privileged, to be able to train under Sifu Henry. He is like a living encyclopaedia of Wing Chun. He has been leading me step by step through the training. Every class is an eye-opening experience. Yes, at the end of each class, my whole body is aching, yet I know I have learned something. And the most important thing is that I have found joy and fun from learning Wing Chun. The knowledge of self-defence, black belt and good health are only the by-products of the training. If you ask me why I come to train, my answer is: I just love it!

Vịnh Xuân Quyền được phát triển lên tầng cao hơn cho Tự vệ - Cận chiến 2022
Nguồn ảnh: ultimatemartialarts.com.au

Để mình tạm dịch nhé:

Tôi đã tập luyện võ thuật trong nhiều năm và trong thời gian này, tôi đã thấy rất nhiều học trò đến và đi.

Lối sống của chúng ta là một yếu tố góp phần rất quan trọng vào sức khỏe của chúng ta. Tôi đã là một bác sĩ trong 30 năm. Khi phát hiện một bệnh nhân mắc các bệnh như tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu cao, béo phì, tôi luôn yêu cầu bệnh nhân sửa đổi lối sống trước khi dùng thuốc. Thật không may, hầu hết các bệnh nhân sẽ chọn dùng thuốc. Ăn kiêng, có thể. Bài tập – OH KHÔNG! Ngay cả khi họ cố tình tập thể dục, họ sẽ sớm bỏ cuộc. Tại sao? Đó là bởi vì họ không có lý do chính đáng để tập thể dục. Khi chạy trên máy chạy bộ, họ nghĩ rằng đây là hình phạt của bác sĩ vì họ béo, hoặc bị cao huyết áp và cholesterol. Những người này bắt đầu chế độ tập thể dục của họ với một động lực tiêu cực. Chắc chắn không ai có thể kiên trì tập luyện với cảm giác tiêu cực như vậy. Để tham gia vào việc đào tạo thành công, bạn cần có lý do chính đáng để bắt đầu. Điều này có nghĩa là chúng ta cần động lực tích cực.

Nếu tôi hỏi các học viên trong lớp Vịnh Xuân lý do tập luyện của họ, một số sẽ nói là học cách tự vệ để bảo vệ bản thân và người thân, một số muốn đạt đai đen, một số muốn có sức khỏe tốt hơn. Đây đều là những động lực tốt, tích cực để rèn luyện. Tuy nhiên học võ là một hành trình rất dài và vất vả. Sau một thời gian, tất cả những lý do chính đáng này sẽ bốc hơi. Bạn sẽ ngày càng khó ra khỏi nhà để đến tập. Tại sao? Đó là bởi vì có một số yếu tố quan trọng bị thiếu trong động lực tích cực tốt của chúng ta. Đó là niềm vui và niềm vui mà chúng tôi có được khi học Vịnh Xuân Quyền.

Đối với tôi, tôi là một người rất thích học hỏi. Tôi đã tìm thấy Vịnh Xuân quyền là một bảo vật quý giá. Ngay cả sau những năm tôi rèn luyện, vẫn còn rất nhiều điều đang chờ tôi khám phá và học hỏi. Tôi luôn ngạc nhiên về cách những người sáng lập Vịnh Xuân quyền đã phát triển một hệ thống như vậy cách đây 300 năm mà không có nhiều kiến ​​thức về giải phẫu và sinh lý học, nhưng phù hợp với cơ sinh học của cơ thể con người. Tôi phải thừa nhận rằng mình cảm thấy rất may mắn và được đặc ân khi được huấn luyện dưới sự dẫn dắt của Sifu Henry. Anh như một cuốn bách khoa toàn thư sống về Vịnh Xuân Quyền. Anh ấy đã dẫn dắt tôi từng bước trong quá trình đào tạo. Mỗi lớp học là một trải nghiệm mở mang tầm mắt. Vâng, vào cuối mỗi buổi học, toàn thân tôi đau nhức, nhưng tôi biết mình đã học được điều gì đó. Và điều quan trọng nhất là tôi đã tìm thấy niềm vui và sự thú vị từ việc học Vịnh Xuân Quyền. Kiến thức về tự vệ, đai đen và sức khỏe tốt chỉ là sản phẩm phụ của quá trình huấn luyện. Nếu bạn hỏi tôi tại sao tôi đến với công việc đào tạo, câu trả lời của tôi là: Chỉ đơn gian là Tôi yêu nó!

Như vậy là qua câu chuyện của Dr Thomas Ngai chúng ta có thể hiểu phải có tình yêu dành cho Vịnh Xuân lớn thế nào để chúng ta có thể ra khỏi nhà và luyện tập nó.

Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ!