Bại!

Có rất nhiều câu truyện về những cuộc thách đấu giữa Vĩnh Xuân và Muay của Thái. Tuy kết quả có lúc thắng lúc thua, nhưng suy cho cùng thì không có một môn võ công nào là tuyệt đỉnh mà chỉ có những người đem võ học của mình mà sử dụng tới cảnh giới cao nhất mới là tuyệt đỉnh.

Rèn luyện vĩnh xuân để có một tinh thần thoải mái, thân thể cường tráng nhé các bạn của tôi.!

https://www.youtube.com/watch?v=kOjI0Fmop0c