Là bài tập thật hấp dẫn, thực tế mà võ sinh nào mới tập Vĩnh Xuân cũng thích rèn luyện. Tất nhiên kết quả bài tập chỉ tốt khi võ sinh được trang bị các phần bổ trợ như: Tấn, mã, lực, ngũ hình, tiêu đả…

Đánh từ nhẹ đến nặng, từ tại chỗ đến đi lại, lên cao xuống thấp, đường thẳng, sang ngang, từ đơn giản đến phức tạp. Vì vậy võ sinh Vĩnh Xuân khi tập đánh rời phải có ý thức nâng nhau lên, đưa nhiều kỹ thuật vào rèn luyện, không nên sử dụng nhiều lực. Hết sức tránh ý nghĩ cố gắng đánh vào bạn tập một cái mới là thắng, như vậy chỉ biến bài tập thành những đòn đánh rời rạc, không có tính liên tục và nâng cao.
 
Nói cho cùng, người luyện võ ai cũng mong mình sở hữu những kỹ năng có thể giúp mình chiến thắng đối thủ một cách nhanh chóng. Vì vậy, đứng về mặt chiến đấu mà nói, bài tập đánh rời là bài tập tổng hợp những gì võ sinh có, hiểu về Vĩnh Xuân.
 
Chú ý:
  • Người đỡ: Tay trong thân (khuôn), tinh thần vững vàng, cơ bắp thoải mái.
  • Người dẫn thay đổi hình dẫn liên tục. Tránh đánh vào những vùng nguy hiểm (đặt hình).
  • Đánh ly tại chỗ: Hai chân bằng vai, gối hơi chùng, lưng thẳng. Có nhiều hình thức đánh (một tay, hai tay, trên dưới, phải trái, trung lộ, thượng – trung – hạ)

Đánh ly di chuyển: Hai bên luyện tập di chuyển nhẹ nhàng, dừng lại vững chắc.