Buổi sáng sớm dậy tập Vĩnh Xuân thật là tốt cho sức khỏe. Đây là kĩ thuật đánh, chặn hai tay lòng ngoài của Vĩnh Xuân. Video được thực hiện bởi Vĩnh Xuân vũ gia thân pháp.

Chúc các bạn tập luyện vui vẻ!