Võ Đường Vĩnh Xuân Châu Phong được thành lập vào ngày 23/06/2013 Chủ nhiệm Võ Đường ( Võ Sư Nguyễn Châu Phong ). Hiện nay Thầy Châu Phong trực tiếp giảng dạy cùng các trợ giảng của Thầy.

Nguồn gốc hệ thống kỹ thuật Vĩnh Xuân Quyền của Thầy Nguyễn Châu Phong được truyền lại từ cố Võ Sư ( Trần Văn Phùng ).

Hệ thống kỹ thuật Võ Đường Vĩnh Xuân Châu Phong bao gồm:

A. Hệ thống cơ bản công

– Tấn Pháp

– Thân Pháp

– Thủ Pháp

B. Hệ thống các bài quyền

– Thất tinh quyền

– Thủ Đầu quyền

– 108 với mộc nhân

– Ngũ hình quyền

C. Các kỹ thuật đối luyện

– Kỹ thuật luyện Đối kháng

– Kỹ thuật luyện thân, thủ, bộ phối hợp

– Kỹ thuật luyện Linh và Nhân Mộc

Hiện nay Võ Đường Vĩnh Xuân Châu Phong sinh hoạt và luyện tập tại địa điểm Trường THCS Tô Hoàng địa chỉ : số 27 Đại Cồ Việt – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Chủ nhiệm Võ Đường : Võ Sư Châu Phong