Hướng dẫn kỹ thuật Phách thủ (PAK SAO) của sifu Phạm. Trọng điểm kỹ thuật này các bạn cần phải lưu nhớ nhé. Chúc thành công!