Đây là clip mình làm về bài quyền Tiểu Niệm Đầu do sifu Hiếu đánh. Mình cảm thấy rất thích thú với clip này, nó là động lực để mình làm tiếp các video sau.