Tới giờ tập võ rồi AE ơi!!!
Đăng ký tập Võ tự vệ: https://lophocvinhxuan.com/dang-ky-tap
Xem video tập võ: / @vothuatcanchien
Theo dõi chúng mình trên MXH: https://facebook.com/ vothuatcanchien
#cuoituanlamvideo
#typing
#lophocvinhxuan