Nhớ tập thêm cả cái eo nữa nha các bạn. Có thêm eo động tác sẽ nhanh hơn đấy. Xem nhiều hơn về Vịnh Xuân Quyền tại https://lophocvinhxuan.com