“KHI BẠN DO DỰ VÀ DỪNG LẠI, BẠN SẼ GẶP RẮC RỐI” Bộ pháp là khía cạnh tồn tại trong mọi môn võ thuật, mọi giáo trình tập luyện và cũng đồng thời là chìa khóa sinh tồn trong các cuộc đụng độ đường phố. Hãy luôn di chuyển một cách linh hoạt và giữ mình mặt đối mặt với các đối thủ to xác”, đó cũng là lời khuyên mà Lý Tiểu Long. Xem nhiều hơn về Vịnh Xuân Quyền tại https://lophocvinhxuan.com