1 ngày nào đó chúng ta sẽ được xem Tyson trở lại võ đài. Vì nếu không phải thế, tội gì Mike phải tập luyện căng như thế này? Người đàn ông nguy hiểm nhất hành tinh. “Mike Tyson said his tough childhood helped make him a successful boxer” Xem nhiều hơn về Vịnh Xuân Quyền tại https://lophocvinhxuan.com