Cùi chỏ gần với thân thể mình nhất nên rất nhanh các bạn có thể đưa nó lên mặt để đỡ đòn đánh của đối phương. Vừa chắc chắn, vừa phản công nhanh.