Phân đoạn tái hiện lại cảnh Lý Tiểu Long ở Mỹ. Đoạn này Diệp Vấn sang Mĩ gặp Lý, 2 thầy trò hàn huyên tâm sự trong một quán cafe thì có một nhóm đối tượng hình như tập Karate ra tỉ thí…