Hướng dẫn phòng vệ khi bạn bất ngờ bị túm áo, khoá cổ hay bị cầm tay #martialarts #selfdefense