Nhảy và đẩy Teep nổi tiếng là biến thể khó thực hiện nhất, một biến thể vượt bậc của kỹ thuật Teep. Để có thể thực hiện nhảy và đẩy Teep thành công, võ sĩ vừa phải có sự định vị tốt về thời gian, vừa phải có trình độ kỹ thuật cao, để ra đòn teep bất ngờ ẩn đằng sau những bước nhảy xáo trộn chân làm cho đối thủ mất tập trung. Tính bất ngờ kết hợp với lực đánh rất mạnh khi nhảy lên khiến nhảy và đẩy Teep trở thành một đòn đá cực kỳ nguy hiểm. Xem nhiều hơn về Vịnh Xuân Quyền tại https://lophocvinhxuan.com