Diệp Vấn là người có công phát triển Vĩnh Xuân tại Hồng Kông. Sau Diệp Vấn còn rất nhiều đồ đệ của ông cũng là các bậc tiền bối, có những người năm nay cũng đã ngoài ngũ tuần.

Trong video này chúng ta sẽ tham gia một khóa học Vĩnh Xuân tại Hồng Kông. Mình sẽ ghi chi tiết cụ thể nội dung video này dưới đây để các bạn tiện theo dõi.