Video dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn tập bài Linh Giác (Chi Sao) theo cơ bản nhất cho những ai đang bắt đầu tập Vĩnh Xuân. Chúc các bạn luyện tập vui vẻ!