Video dưới đây hướng dẫn các bạn tập Linh Giác bằng 1 tay (Dan Chi Sao). Cứ mỗi tay tập nhuần nhuyễn bài này thì khả năng phản xạ cũng tốt. Chúc các bạn luyện tập vui vẻ!

hoặc xem video dưới đây thì rõ nét hơn