Tuy video hướng dẫn đánh bài Tiêu Chỉ này của những sư phụ người  Trung Quốc và mình nói thẳng quan điểm của mình là không thích tụi Trung Quốc cậy lớn bắt nạt những nước láng giềng thế nhưng mình không phủ nhận những gì tốt đẹp mà Trung Quốc đã tạo ra. Dù gì, nếu các bạn không thích video này các bạn có thể xem những cái khác mình post lên sau đó. Chúc các bạn tập luyện vui vẻ!