Xin chào các bạn!

Hơn 1 tuần nay mình bận công việc ở ngoài Hà Nội và Nam Định nên không có nhiều thời gian để update thông tin cho lớp học Vĩnh Xuân.  Rất mong các bạn thông cảm.

Video dưới đây là hình ảnh tập và ứng dụng việc sử dụng Bát Trảm Đao trong thực tế được thực hiển bơi sư phụ Stephane Serror. Chúc các bạn luyện tập vui vẻ!