Tầm kiều là bài thứ 2 trong môn võ Vĩnh Xuân. Đây là video hướng dẫn tập bài Tầm Kiều dạng đơn giản (cắt ngắn). Chúc các bạn luyện tập vui vẻ!