Mình xin lấy tiêu đề của video này làm tiêu đề của bài viết. Đây là video hướng dẫn cách đánh phá thế Phất Thủ (Pak Da) dòng Diệp Vấn Vĩnh Xuân Quyền Hong Kong. Huấn luyện viên Phú Phạm thực hiện video, chúc các bạn luyện tập vui vẻ!

Đã xuất bản vào 19-09-2012

Sư Phụ Huấn Luyện Học Trò-Các Thế căn bản cho môn sinh trung cấp Tháo Gỡ Phất Thủ (Pak Da) các thế
Vịnh Xuân Quyền Hồng Kông
Hệ Phái Diệp Vấn – Koo Sang và
Diệp Vấn – Diệp Chuẩn – Diệp Bùi
Võ sư Phú Phạm – Sifu Pham
Hosted by HLV Hòa Nguyễn
For instructional DVD please contact phamsifu@gmail.com