Video này mình xem không biết bao nhiêu là lần rồi, lần nào cũng cười hết cỡ. Lâu lâu xem lại, Thành Long quả là diễn viên phim hành động số 1 thế giới. Bất kể món đồ nào trong tay Thành Long cũng có thể trở thành vũ khí.

Chúc các bạn xem phim vui vẻ!

thành long mặc quần buồn cười quá

Quần trong của Thành Long lúc nào cũng đặc biệt. ^^!

Thành Long cầm thang đánh nhau

Thứ đồ nào trên tay Thành Long cũng có thể trở thành vũ khí