Video dưới đây giới thiệu với các bạn một trong những cước pháp cơ bản của Vĩnh Xuân. Tấn chắc thì lực ra đòn cũng mạnh.

Chúc các bạn luyện tập vui vẻ!

Trang: 1 2