Thưa các bạn!

Để giúp ích cho một số bạn chưa tập Vĩnh Xuân bao giờ, mình sưu tầm và đưa lên website 10 bài tập Vĩnh Xuân cơ bản của võ sư Wong phụ đề tiếng Việt.

Video được dịch bởi kungfuviet.com

Chúc các bạn tập luyện vui vẻ!