Đây là một trích đoạn trong rất hay trong phim Diệp Vấn 1 do Chung Tử Đơn thủ vai chính,. Lúc này ông đang tìm cách dạy Vĩnh Xuân để mọi người có thể tự bảo vệ mình.

[youtube-subscribe]

Trong trích đoạn này có cảnh Diệp Vấn sử dụng trường côn để đối phó với 2 người