Đây là một video đến từ Vịnh Xuân, bài quyền Tiểu Niệm Đầu do Võ sư, sư phụ Xuân Hiếu đánh vào dịp đầu năm 2021

Chúc AE có một ngày làm việc hăng say và hiệu quả. Đây là video mình mới làm.

Sức mạnh của bài Tiểu Niệm Đầu các bạn xem tại đây: http://video.lophocvinhxuan.com/2017/05/11/suc-manh-trong-bai-tieu-niem-dau.html

Nhớ tập luyện mỗi ngày nhé! 💪💪💪