Chúc AE có một ngày làm việc hăng say và hiệu quả. Đây là video mình mới làm.

Đây là một video đến từ Vịnh Xuân, bài quyền Tiểu Niệm Đầu do Võ sư, sư phụ Xuân Hiếu thị phạm vào dịp đầu năm 2021

Sức mạnh của bài Tiểu Niệm Đầu các bạn xem tại đây: https://lophocvinhxuan.com/2017/05/11/suc-manh-trong-bai-tieu-niem-dau.html

Nhớ tập luyện mỗi ngày nhé! 💪💪💪