Loading...

Tiêu đả trong Vịnh Xuân Quyền TRỌN BỘ

Vịnh Xuân Quyền đối luyện là giữa 2 người luyện tập các đòn tay & đòn chân với nhau. Một phương pháp tập để nâng cao kĩ thuật và tính chiến đấu của môn võ Vịnh Xuân Quyền.