Trong Vịnh Xuân Quyền có một câu nói, đó là: “Thủ Lưu Trung“, câu này có nghĩa là hai tay đặt ở trước ngực, một tay trên, một tay dưới, một tay quyền, một tay chưởng (Tay Vấn trước tay Hộ sau).

Thủ lưu trung

Dù tấn công hay phòng ngự (Ảnh sưu tầm)

Và ở đây luôn hình thành một tâm điểm ngay chính giữa cơ thể của bạn để phòng ngự hay để phản công. Khi bạn tấn công thì cũng sẽ xuất phát từ điểm chính giữa đó mà đi.

Một điều rõ ràng nữa, đó là dọc trên cơ thể bạn luôn có những điểm yếu cần được bảo vệ nên “Thủ Lưu Trung” là một câu khẩu quyết hàng đầu mà bạn nên nhớ.

Mọi đòn tấn công cường mãnh và mau lẹ bạn đều có thể làm tan biến, làm trật ra ngoài cơ thể của bạn. Khi đó thế phòng thủ của bạn sẽ bao quát toàn bộ cơ thể, còn đòn tấn công của đối phương thì sẽ nằm ngoài thế phòng thủ đó.

Tư thế đứng của sư phụ Diệp Vấn

Tư thế đứng của sư phụ Diệp Vấn (Ảnh sưu tầm)

Với “Thủ Lưu Trung” cho dù bạn đang tấn công hay phòng thủ thì bạn vẫn có thể chiếm ưu thế về tốc độ, khoảng cách so với đối thủ của mình, còn sau đó thì bạn phát động một đòn tấn công mạnh mẽ tiếp theo và liên tục…

Chúc các bạn luyện tập vui vẻ!