Vịnh Xuân Quyền Hồng Kông có cả thảy 18 thế tay, trong đó lưu ý tập kĩ các thủ tháp sau (Bát thủ pháp):

  1. Than thủ (Tan sau),
  2. Phách thủ (Pak sau),
  3. Chẩm thủ (Trẩm thủ) (Jum sau),
  4. Phục thủ (Fook sau),
  5. Bàng thủ (Bong sau),
  6. Canh thủ (Gaung sau),
  7. Hộ (Fut sau),
  8. Khấm thủ (Gum sao)

[youtube-subscribe]