Trương trình VTV3 “Những truyện lạ Việt Nam” có làm 1 buổi phỏng vấn về Vĩnh Xuân Quyền Việt Nam với võ sư Nguyễn Ngọc Nội. Võ sư Nguyễn Ngọc Nội đã thể hiện nội công thâm hậu của mình trong bài tập 108.

VTV3’s Believe It or Not had an interview with Wing Chun Master Nguyen Ngoc Noi about Wing Chun Viet Nam (past, present and secrets) and demonstrating Wing Chun Neigong and 108 movements.

[youtube-subscribe]