Hệ thống Vịnh Xuân Quyền ngắn gọn, đơn giản, bao gồm 3 bài quyền,  1 bài mộc nhân, 1 bài côn và 1 bài đao. Và Tầm Kiều là bài quyền thứ 2, kĩ thuật trung cấp.

Vịnh Xuân Quyền không nhấn mạnh vào hình thức, các bài quyền cũng không phản ánh tính quy ước cho các chiêu thức, phân thế cụ thể các chiêu công hoặc thủ. Hơn thế nữa, Vịnh Xuân Quyền dựa trên những nguyên lý tấn công – phòng thủ đặc trưng và nó rất cần tính linh hoạt, sáng tạo của người tập khi ứng dụng.

Tầm Kiều đúng như tên gọi của nó, dùng bộ pháp để tìm kiều (tay của đối phương), và dùng eo xoay để phá giải thế tấn công. Bài chú trọng luyện bộ pháp “Xước mã” đặc biệt. Lúc tiến theo thế “đạp bộ” hay còn gọi là “leo núi”, chân trước bước kéo chân sau theo, trọng tâm thân thể luôn đặt tại chân sau.

Lúc địch thủ tấn công, thế “chuyển mã” dời trung tâm tuyến và dẫn đòn đối thủ vào khoảng không. Dưới đây là video áp dụng kĩ thuật Tầm Kiều, các bạn cùng xem:

[youtube-subscribe]