Đây là hình ảnh một bài tập bộ pháp (di chuyển) của Vĩnh Xuân với các hàng gạch được xếp trước. Bộ pháp Vĩnh Xuân không cho phép chân rời khỏi mặt đất, di chuyển linh hoạt như ở trong video này.

Video này chỉ mang tính chất tham khảo. Chúc các bạn luyện tập vui vẻ!