Các bạn biết đấy, Vĩnh Xuân thiên về tốc độ vì thế mỗi đòn đánh của Vĩnh Xuân phải gọn và ngắn nhất.

Trong Vĩnh Xuân có cái gọi là “Tam liên thủ” tức là 3 cú đấm ra cùng một lúc, sư huynh của mình nói: “đấm 3 quả liên tiếp và một bất ngờ lớn cho đối thủ”, đòn này cũng được thể hiện trong phim ảnh, do anh Đơn (đóng vai Diệp Vấn) thể hiện.

Video dưới đây sẽ mô tả cách đấm liên tiếp 3 quả trong Vĩnh Xuân. Chúc các bạn luyện tập vui vẻ!