Một vài bài viết trên mạng ghi rằng tầm kiều là tìm cầu, tìm tay… tôi không mạn đàm về những giải thích đó, có thể do mỗi thầy dạy sẽ giải thích theo một phương pháp hay ý hiểu của họ. Riêng bản thân tầm kiều  theo tôi được biết ý nghĩa của đòn đánh trong tầm kiều là dùng nguyên lý triệt của Vijnh Xuân quyền, dùng kình phát lực giành trung tâm và đánh bật đối thủ ra khỏi trung tâm đó.

Cũng có một số dòng tại Việt Nam có dạy tầm kiều nhưng thực sự tôi chưa bao giờ được nhìn, có câu Tầm Kiều – Tiêu Chỉ bất xuất môn, có thể đây là lí do ít người biết đến Tầm Kiều – Tiêu Chỉ tại Việt Nam.

Một điểm nữa trong quá trình tập Tầm Kiều là phải trực tiếp tập với thầy, đòn đánh của Tầm Kiều phải hết lực vào người dạy để cảm nhận sự phát lực và cảm nhận lực của đòn đánh. Quá trình tập tầm kiều tương đối vất vả để hiểu hết được nó. Đi kèm với tầm kiều là bài mộc nhân 30 thức để luyện xung kình của đòn đánh. Bài tập trong tầm kiều hay trong giai đoạn trung đẳng và cao đẳng ko thực sự nhiều, nhưng điểm quan trọng nhất là kungfu của những bài tập chỉ đến khi trải qua thời gian khổ luyện trong 1 năm liên tục và phụ thuộc cả vào ngộ tính của người tập.

[youtube-subscribe]