Mình thích xem boxing, thích từ bé vì tính đối kháng cao - sòng phẳng.

30 phút kinh điển Trần Văn Thảo xuất thần đả bại tay đấm Mexico

2 ông thần này thể lực trâu thật, quần nhau 30p xem đã thế. Chúc ae cuối tuần vui vẻ!

https://www.youtube.com/watch?v=krNlqXpxIxg