Cú này khủng khiếp thật đấy, đầy bất ngờ bố ai mà biết được.
https://www.youtube.com/watch?v=2xmROCrmCZY