Trước có clip ku em học sinh 1 chấp 6 hay phết, để tìm đưa lên để ae xem.