Nhớ tập thêm cả cái eo nữa nha các bạn. Có thêm eo động tác sẽ nhanh hơn đấy.

https://www.youtube.com/watch?v=GJjpCjSGwm0