Những khoảnh khắc ấn tượng nhất tại LION Championship 12
https://www.youtube.com/watch?v=rXFOd-Tyi08