Bị kẹp cổ bất ngờ từ phía sau? Hãy bình tĩnh, bạn chỉ có 5s để thực hiện điều này. Làm được hay không?
https://www.youtube.com/shorts/bZqTsETLXgY