@yeuvinhxuan ông có được chia tiền ko mà quảng cáo ghê thế?